Privacybeleid | Keukenstudio de Singel

Privacybeleid

Via de website keukenstudiodesingel.nl worden privacygevoelige gegevens
oftewel persoonsgegevens verwerkt. Keukenstudio de Singel respecteert uw privacy en
behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw
persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Zo vragen wij bij het invullen van het contactformulier om enkele persoonsgegevens.

Wij verwerken van u de volgende gegevens:
– NAW gegevens
– e-mailadres
– telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
– Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
– Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.
Tevens hebben wij een bewaarplicht voor onze digitale facturen.
Wij bewaren deze 7 jaar conform de eisen van de belastingdienst.

Beveiliging van uw data
Om misbruik van- en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan,
nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Zo worden alle gegevens die u op onze website
invoert, versleuteld verstuurd met het https protocol (SSL).

Verstrekking aan derden
Keukenstudio de Singel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om
deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Neem hiervoor contact met ons op via: info@keukenstudiodesingel.nl.

Profilering
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor profilering.

Cookies
Wij maken op de website van Keukenstudio de Singel geen gebruik van (tracking-)cookies.
Ook niet van Google Analytics.

Wijzigingen
Keukenstudio de Singel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.